Nye estiske stasjoner

april 5, 1999, 23:00 CEST

19 servicestasjoner skiftet eier fra det estiske selskapet Alexela Oil til Statoil 1.april.

I desember i fjor inngikk Statoil en avtale med Alexela om oppkjøp av 24 stasjoner. I sluttforhandlingene falt fem stasjoner fra. Statoil har nå totalt 33 stasjoner i Estland.

"Oppkjøpet gjør at Statoil er representert over hele Estland. Tidligere var vi bare til stede i de største byene," påpeker Epp Kiviaed, leder for Statoils virksomhet i Estland.

Statoil skal investere drøyt 10 millioner norske kroner på å oppgradere og tilpasse Alexela-stasjonene til Statoil-standard.

Selskapet skal opererer åtte av de 19 stasjonene selv. De øvrige skal bli drevet av forhandlere. Til de egenopererte stasjonene har Statoil ansatt rundt 80 personer som vil få en grundig opplæring.

"Ingen blir oppsagt som følge av oppkjøpet. Vi har faktisk supplert litt på antall ansatte," sier Geir Gransbråten, leder for Statoils aktiviteter i de baltiske landene Estland, Latvia og Litauen.

"Med oppkjøpet av Alexela-stasjonene forventer vi å ta markedslederposisjon med 20 til 22 prosent i Estland," sier han. Tallene bygger på Statoils egne beregninger ettersom det ikke er offisiell markedslederstatistikk i Baltikum.

Ifølge Gransbråten har Statoil som mål å være markedsleder i alle de tre baltiske landene. Målet er å ha et nettverk på 110 servicestasjoner i Baltikum innen 2001. I dag eier og driver selskapet 92 stasjoner i 37 byer.