Bedre kommunikasjon til havs

april 8, 1999, 08:00 CEST

Et selskap for legging og drift av optiske fiberkabler mellom land og installasjoner til havs planlegges å bli dannet i vår. Statoil er en av initiativtakerne.

 

De øvrige operatørselskapene som ønsker å lage et nett av "motorveier" for kommunikasjon i Nordsjøen er Norsk Hydro, Saga og Esso. Selskapene skal diskutere med lisenseierne i dette området for mulig bruk og betingelser.

Investeringene i kabelnettet ligger på opptil 400 millioner kroner. Det opplyser Bjørn Haug-Hanssen, prosjektleder i Industri & kommersialisering. Planen er å inngå avtaler med brukere og aktuelle leverandører i løpet av høsten og legge nær 700 kilometer kabler i løpet av sommeren 2000. Det skal også inngås avtale med et telekommunikasjonsselskap for daglig drift.

I dag går mesteparten av kommunikasjonen mellom hav og land via radiolinje og satellitt med begrenset kapasitet. Kommer et fiberoptisk nett på plass, kan mye av datautstyret på installasjonene flyttes til land. Det gir billigere drift og vedlikehold. TV og mobiltelefon kan også knyttes til nettet.

Statoils interesse i optiske fiberkabler er at teknologien gjør det mulig å fjernstyre installasjoner til havs. Selskapet ønsker derfor selv å kontrollere hjelpemidlet, ifølge Haug-Hanssen. Dessuten kan kabelnettet med nær ubegrenset kapasitet bidra til å utvikle nye arbeidsprosesser og driftsformer. Det kan igjen gi økt produksjon av olje og gass til en lavere kostnad.

Nettet kan også benyttes kommersielt mellom landene rundt Nordsjøen, og forretningsmulighetene dette blir nå undersøkt.