Skip to Content
no

Blir operatør på Tromsøflaket

april 8, 1999, 23:00 CEST

Statoil blir operatør for alle lisensene på gassfeltene Snøhvit, Albatross og Askeladden. Dette går fram av en avtale mellom Statoil og Norsk Hydro om bytte av andeler på Tromsøflaket og Grane-feltet.

Statoils eierandel i Tromsøflaket i Barentshavet økes fra 29 til 35 prosent, mens konsernets andel i Grane øst for Balder-feltet i Nordsjøen reduseres fra 8,4 til 6,4 prosent.

Norsk Hydro får etter transaksjonen en gjennomgående eierinteresse i alle lisenser på Tromsøflaket på 10 prosent, mens eierandelen i Grane-feltet øker til 24,4 prosent.

Transaksjonen omfatter overføring av operatørskapet for to av Snøhvit-lisensene til Statoil, som derved blir operatør for et samordnet Tromsøflak.

"Med denne avtalen blir Statoil operatør for det som kan bli det første gassfeltet på norsk sokkel hvor gassen eksporteres i nedfrosset tilstand som LNG på skip," sier Statoils forhandlingsleder Thomas Ladsten.

"Dette kan gi norsk gass tilgang til nye markeder som vi i dag ikke når med våre rørledningssystemer," legger han til.

Avtalen betyr også at samordningsforhandlingene mellom partene blir gjenopptatt. Ifølge Ladsten vil tidsplan og budsjett for prosjektet bli drøftet i neste uke.

Partene har kommet fram til at Snøhvit er et krevende prosjekt som best kan ivaretas av en operatør. Kombinert med et ønske om å øke eierandelen i Grane, ser Hydro det som hensiktsmessig å overføre sitt operatørskap på Snøhvit. Transaksjonen er i tråd med Hydros ønske om en sterkere konsentrasjon av sin virksomhet på norsk sokkel.

I tillegg til Statoil, Norsk Hydro og Total/Fina, som er nest største eier med en andel på 17 prosent, har selskapene Amerada Hess, RWE-DEA Norge og Svenska Petroleum andeler i området.

De påviste gassreserver på Tromsøflaket er anslått til 316 milliarder standard kubikkmeter. Snøhvit-feltet inneholder også kondensat og olje, men oljen vurderes som ikke økonomisk utvinnbar.