"Gå til hovedinnhold"

Forskyver oppstart på Snøhvit

april 14, 1999, 23:00 CEST

Oppstart av produksjon fra gassfeltene Snøhvit, Albatross og Askeladden på Tromsøflaket i Barentshavet forskyves fra 2004 til 2005.

Forskyvningen er basert på Statoils forslag til revidert tidsplan for utbygging og drift. Plan for utbygging og drift (PUD) for feltene skal sendes til myndighetene høsten 2000 i stedet for desember 99, opplyser Kai Lima, leder for finans og organisasjon i Snøhvit LNG-prosjekt.

Statoils reviderte planer ble lagt fram på styringskomitémøtet 12. april.

Statoil diskuterer salg av nedkjølt naturgass, LNG, med aktuelle kjøpere i USA og landene rundt Middelhavet. Tidsplanen er koordinert med kundenes behov for nedkjølt naturgass.