Søker partner til Statoil Energy

april 15, 1999, 08:00 CEST

Statoil søker partner til sitt amerikanske datterselskap Statoil Energy. Eksterne investorer tilbys halvparten av selskapet.

"Vi har laget et fundament for å sikre Statoil en fortsatt tilstedeværelse i verdens mest dynamiske energimarked," sier Johan Nic. Vold, nyvalgt styreformann i selskapet og direktør i Statoil.

Statoil har til nå investert vel 700 millioner US dollar, rundt seks milliarder kroner, i Statoil Energy, og ønsker fortsatt å ekspandere og videreutvikle selskapet. Vold mener at dette best lar seg gjøre i samarbeid med en partner i samme marked.

Målet er å finne en partner innen seks måneder. Et nyetablert team med base i Alexandria i USA skal sette opp kriterier for utvelgelsen av partner. Siden skal en investeringsbank bidra med utvelgelsen.

Statoil Energy produserer både elektrisitet og gass. Hovedmarkedet er nordøstkysten av USA. Selskapets gassreserver i Appalachian-bassenget i delstaten Pennsylvania er cirka 32 milliarder kubikkmeter. Dette tilsvarer Statoils andel i Snøhvit-feltet på Tromsøflaket. Selskapet profilerer seg som leverandør av totale energiløsninger. Det ligger et stort vekstpotensial i elektrisitetsmarkedet.

Da Statoil kjøpte The Eastern Group i Alexandria i 1994, var hensikten å tjene penger og få overført erfaring fra verdens nest største gassmarked. Siden er også Blazer Energy inkorporert i virksomheten.

Statoil Energy er blant de 10 største i USA på salg av elektrisitet og blant de 20 største på gass. I fjor hadde selskapet med rundt 600 ansatte en omsetning på 13 milliarder kroner.

Statoil har tidligere lykkes med partnerskap. Et eksempel er Borealis, selskapet som ble opprettet for å ta over den petrokjemiske virksomheten. Statoil eier 50 prosent av Borealis, som er Europas nest største petrokjemiselskap. Statoil har også solgt andeler av sin shippingvirksomhet og etablert rederiet Navion. Dessuten er konsernet i ferd med å inngå partnerskap med ICA om drift av servicestasjoner i Skandinavia.