Første flerfasemåler i drift

april 16, 1999, 08:00 CEST

Den første undervanns flerfasemåleren i Statoil kom nylig i normal drift på Rimfaks-feltet i Nordsjøen.

Feltet er en del av Gullfaks satelitt-utbyggingen. Måleren på havbunnen og en tilsvarende måler installert på toppen av stigerøret på Gullfaks A-plattformen kommuniserer med måledatamaskinen på plattformen.

Brønnen som flerfasemåleren står på, har vært i produksjon siden 7. februar. Den produserer 12.600 fat olje per dag, og skal etter planen produsere fram til 2015.

Flerfasemålere gjør at driftsfolkene tilgang på uavbrutt informasjon om de ulike væske- og gassblandingene i hver brønn. Produksjonen kan dermed utnyttes maksimalt. Målerne brukes også under brønntesting.

I løpet av 1999 skal det installeres rundt 30 undervanns flerfasemålere på feltene Åsgard, Heidrun satellitter og Gullfaks satellitter.

"Åsgard blir den neste som tar i bruk undervanns flerfasemåler når første produsent startes opp om kort tid. På Gullfaks satellitter skal vi installere ytterligere en måler i løpet av mai i år," opplyser Ann-Kristin Aasen, driftskoordinator i Gullfaks satellitter.

Undervanns flerfasemåling er et resultat av et langsiktig teknologiutviklingsprosjekt ledet av Statoil i samarbeid med Hydro, Saga og norske leverandører av flerfasemålere.