Skip to Content
no

Har spilt med åpne kort

april 23, 1999, 08:00 CEST

"I Statoil har vi tatt inn over oss de kostnadsoverskridelsene som har kommet i Åsgard-prosjektet, og vi har tatt utfordringen alvorlig," sier konserndirektør Terje Vareberg.

Han mener ledelsen og Statoil har spilt med åpne kort i hele prosessen, og informert partnere, myndigheter og media grundig om det som har skjedd på kostnadssiden.

"Samtidig realiserer vi et prosjekt som teknisk redaktør i verdens ledende oljetidsskrift, Oil & gas Journal, i en reportasje i fjor karakteriserte som "det mest dristige og komplekse undervannsprosjekt som noen gang er igangsatt."

Til tross for overskridelsene kan Statoils ansatte i prosjektet og kolleger rette ryggen og være stolt over hva selskapet får til på Åsgard, mener Terje Vareberg.

Harald Norvik har vært Statoils konsernsjef siden februar 1988. Terje Vareberg arbeidet i Statoil fra 1978 til 1983 og kom tilbake i 1989.