Må bedre helsemessig beredskap

april 26, 1999, 08:00 CEST

Den helsemessige beredskapen for Statoils felt i Norskehavet må forbedres. Det har en intern undersøkelsesgruppe konkludert med.

I siste halvår av 1998 skjedde det tre dødsfall på grunn av akutt hjertesykdom på feltene Norne og Heidrun. Dødsfallene skjedde på flyterigger i arbeid for Statoil. Fylkeslegen i Rogaland kom da med en anmodning om at konsernet skulle vurdere den helsemessige beredskapen på disse feltene. Det førte til at Statoil i mars nedsatte en intern undersøkelsesgruppe. Rapporten fra gruppen ble levert 4. april.

Konklusjonen var at det er behov for forbedringer knyttet til den helsemessige beredskapen. Gruppen trekker spesielt fram varsling, kommunikasjon, akuttmedisinsk utstyr, prosedyrer foruten opplæring og trening av personell.

Bedriftslege Geir Skogland, som har ledet arbeidet, peker også på at det er en statistisk tilfeldighet at alvorlige hjertesykdommer skjedde på to flyterigger i Norskehavet i løpet av et halvt år. Skogland viser til at riggene like gjerne kunne vært i arbeid andre steder på norsk sokkel.

Nå blir anbefalingene fra undersøkelsesgruppen fulgt opp. Statoil har etablert en bredt sammensatt intern arbeidsgruppe. Den skal gi sine anbefalinger om hvordan nødvendige tiltak kan settes ut i livet. Arbeidsgruppen skal også iverksette ulike strakstiltak. Gruppen skal komme med sine anbefalinger innen 25. juni.