Statoils resultat før skatt 2,4 milliarder kroner i første kvartal

april 26, 1999, 23:00 CEST

Statoilkonsernets resultat før skatt for første kvartal 1999 utgjorde 2,4 milliarder kroner, mot 3,1 milliarder kroner for første kvartal 1998. Resultat etter skatt ble 0,7 milliarder kroner, sammenlignet med 1,2 milliarder kroner for samme periode i fjor. De to viktigste årsakene til denne reduksjonen er lavere oljepris og lavere oljeproduksjon enn i første kvartal i fjor.

"Dette er et akseptabelt resultat når vi tar i betraktning at markedsforholdene for våre produkter fortsatt er vanskelige. Statoil har god framdrift i arbeidet med forbedringer og kostnadsreduksjoner. Dette arbeidet fortsetter. En oljepris på 15-16 dollar per fat reduserer ikke behovet for kostnadstiltak og forbedring i selskapet," sier konsernsjef Harald Norvik.

Kontantstrømmen fra driften utgjorde for første kvartal 3,9 milliarder kroner mot 7 milliarder kroner i samme periode i 1998. Netto investeringer beløp seg til 4,4 milliarder kroner mot 3,8 milliarder kroner for samme periode i fjor.

Undersøkelse og produksjon hadde et resultat før finansposter på 2 105 millioner kroner. I første kvartal 1998 var driftsresultatet 3 329 millioner kroner. Tilgangen på egenolje, kondensat og NGL utgjorde 447.000 fat per dag mot 488.000 i første kvartal i fjor. Det har vært en nedgang i produksjonen fra de store feltene på norsk kontinentalsokkel, særlig Oseberg og Statfjord, og denne nedgangen er bare delvis oppveid av større internasjonal produksjon. For året totalsett forventes det at oppstart av nye felt vil medføre en høyere produksjon per dag. Gjennomsnittsprisen for Brent Blend var 87 kroner per fat (USD 11,3) mot 106 kroner (USD 14,0) i første kvartal i fjor.

Salget av egen gass var for første kvartal 25,7 millioner kubikkmeter per dag, mot 25,2 millioner kubikkmeter daglig i første kvartal 1998. Driften av de produksjonsanlegg og transportsystemer som Statoil opererer har vært meget god i perioden. På Sirifeltet i dansk del av Nordsjøen startet produksjonen 2. mars og platåproduksjonen er på 50.000 fat per dag. Statoil har en eierandel på 40 prosent. Tiden fra funn til produksjonstart har bare vært tre år.

Raffinering og markedsføring hadde for første kvartal et resultat før finansposter på 386 millioner kroner mot 302 millioner kroner for første kvartal i 1998. Handel med råolje og produkter er styrket, mens raffinerivirksomheten og shippingvirksomheten viser noe lavere resultater.

Petrokjemivirksomheten hadde for første kvartal 1999 et resultat før finansposter på minus 56 millioner kroner mot et overskudd på 243 millioner kroner for samme periode i fjor. Det svake resultatet skyldes lave marginer på petrokjemiske produkter og på metanol.

Statoils resultatutvikling er i stor grad avhengig av oljeprisutviklingen. Vedtaket om produksjonsbegrensninger som organisasjonen av oljeeksporterende land har vedtatt har så langt medført en vesentlig styrking av oljeprisen i annet kvartal. Det er grunn til å vente et bedre resultat for annet kvartal 1999 enn for første kvartal.

Kontaktperson: Kai Nielsen, tlf. 51 99 49 72