Grønt lys for gass i Vietnam

april 30, 1999, 14:10 CEST

Statoil og øvrige partnere signerte torsdag avtaler som legger grunnlaget på plass for et omfattende gassprosjekt i Vietnam.

Prosjektet består av flere elementer. Gass- og kondensatfeltene Lan Tay og Lan Do i blokk 06.1 i Nam Con Son-bassenget utenfor sørkysten av Vietnam skal bygges ut. I tillegg kommer rørledning for gass og fra feltet til land og nye anlegg som skal utnytte gass i kraft- og gjødselproduksjon.

Dette er det hittil mest omfattende utbyggingsprosjektetet i landet hvor utenlandske selskaper deltar. Prosjektet styrker grunnlaget for videre økonomisk vekst og samfunnsutvikling i Vietnam.

Tre avtaler ble signert under en seremoni i den vietnamesiske hovedstaden Hanoi 29. april. Den ene dekker salg av gass og kondensat fra blokken, den andre transportløsning og tariff, og den tredje myndighetenes garantier og godkjenninger.

Gjennom disse avtalene har partene blitt enige om en gasspris og en transporttariff.

Avtalene gir Statoil og de andre partnerne i gassprosjektet trygghet for å kunne fortsette arbeidet med å legge på plass detaljerte avtaler for gassprosjektet. Dessuten sikrer avtalene Vietnam et godt økonomisk grunnlag for produksjon av elektrisitet basert på gass.

Partnerne er opptatt av å sikre avkastning i hard valuta på sine investeringer i prosjektet. I de kommende månedene fortsetter arbeidet med å legge på plass betalingsmekanismene.

"Avtalene utgjør et sterkt fundament for gassprosjektet og utviklingen av Vietnams nye gassindustri. Vi har arbeidet i lang tid for å finne løsninger for hvordan vi kan utnytte de påviste gassressursene og sikre lønnsomhet i prosjektet," sier Rolf Magne Larsen, leder for Internasjonal undersøkelse & produksjon.

" Vi er opptatt av å få så rask framdrift som mulig i den videre realiseringen av prosjektet," sier Larsen.

Vietnam er per i dag ikke blant Statoils kjerneområder internasjonalt. Larsen poengterer imidlertid at Statoil kommer til å fortsette arbeidet med sikte på å realisere prosjektet og oppnå verdiskaping av sitt åtte år lange engasjement i landet.