Nytt sidesteg sør for Norne

april 30, 1999, 12:50 CEST

Statoil borer et nytt sidesteg i en letebrønn sør for Norne-feltet. Det vil ta minst en til to uker før det kan slås fast hvilken type og hvor mye hydrokarboner brønnen har påvist.

Riggen Byford Dolphin står for boreoperasjonene i blokk 6507/3 i Norskehavet. Brønnen ble påbegynt rundt årsskiftet. Så langt er det påvist gass i tre soner i den vertikale delen av brønnen. Siden har det blitt boret et sidesteg horisontalt, og loggene fra denne delen av brønnen er nå til analyse.

Strukturen det blir boret i er kalt C-Fangst. Havdypet i området er 392 meter.

"Grunnen til at vi borer et nytt sidesteg, er fordi vi trenger mer informasjon om nedre del av reservoaret," sier Yngve Vassmyr, direktør ved Statoils kontor i Harstad.

Statoil er operatør i utvinningstillatelse 159. Selskapet har en andel på 30 prosent. Statens direkte økonomiske engasjement er 20 prosent. Øvrige partnere er Enterprise Oil (40 prosent) og Saga (10 prosent).