Skip to Content
no

Nytt brønnutstyr kan øke utvinningen

mai 4, 1999, 12:00 CEST

På Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen er det installert nytt brønnutstyr som vil kunne føre til økt oljeproduksjon.

For første gang tar Statoil i bruk Scrams (surface controlled reservoir analysis and management system). Utstyret, som gjør det mulig å styre produksjonen av olje fra ulike reservoarer samtidig, er plassert nede i en produksjonsbrønn kalt C-29. Teknologien er utviklet av selskapet PES/Halliburton. Scrams er tidligere tatt i bruk på norsk sokkel av blant andre Norsk Hydro og Saga Petroleum.

"Også i dag produseres olje fra flere reservoarsoner samtidig. Men med Scrams kan vi regulere produksjonen fra de ulike sonene bedre," opplyser avdelingsleder Ole Petterson i Petroleumsteknologi (Petek) i Gullfaks-organisasjonen.

"Dersom vi i dag oppdager at en sone produserer vann, må det tidkrevende og kostbart arbeid til for å få stengt sonen. Dagens teknologi har klare begrensninger, men med det nye utstyret kan operasjonen gjøres enkelt fra en pc i kontrollrommet på plattformen," sier Petterson.

Det er dyrt å installere Scrams, og det krever store operasjoner. Men Petek ser et stort potensial for inntjening i framtiden, og håper at utstyret kan føre til en liten revolusjon innen produksjons- og reservoarstyring. Scrams gjør det mulig å få ut mer olje fordi det stenger for uønsket vann- og gassproduksjon.

Scrams gir også til fordeler innen sikkerhet. I dag sendes ofte mellom 20 og 30 personer ut til en plattform for å utføre kompliserte operasjoner knyttet til produksjons- og reservoarstyring. Arbeidet pågår ofte over flere uker. Ved bruk av Scrams kan operasjonen utføres raskt fra en datamaskin.

"Vi må regne med litt prøving og feiling siden dette er ny og komplisert teknologi. Men vi håper at dette blir en engangsinvestering som vi tjener raskt inn igjen. Målet er å få akselerert oljeproduksjonen fra Statfjord-reservoaret i brønn C-29 med inntil tre år," sier Petterson.

Nye kandidater for installering av Scrams blir nå vurdert, basert på erfaringen fra C-29.