"Gå til hovedinnhold"

Får bedre avfallssortering

mai 5, 1999, 12:00 CEST

Gjennom en ny kontrakt satser Statoil for fullt på en samordnet gjenvinning av avfall fra sine anlegg og installasjoner på land og på norsk sokkel.

Renovasjon Nord skal håndtere nær 90 prosent av Statoils avfall i Norge. Kontrakten er inngått for en periode på tre til fem år og er verdt cirka 80 millioner kroner årlig.

Overingeniør Keith Roebuck arbeider med å innføre avtalen. Han sier kontrakten erstatter flere tidligere avtaler, og at samordningen gir besparelser takket være mindre administrasjon, samordnet opplæring og håndtering. Statoil får også lik kvalitet på hele tjenesten for avfallshåndtering.

Renovasjon Norge skal sende sortert næringsavfall og spesialavfall til gjenvinning og deponi fra landanleggene på Tjeldbergodden, Kollsnes samt fra de fire basene i Stavanger, Bergen, Florø og Kristiansund.

Der avfall ikke er sortert, skal Renovasjon Nord ettersortere for å øke gjenvinningen. Bedriften skal også stå for kompetansetjenester og opplæring knyttet til avfallsstyring og utvikling av Statoils ansatte og kontraktører.