Europipe II i rute i Tyskland

mai 10, 1999, 08:00 CEST

Europipe II-prosjektet i Nord-Tyskland er i rute.

Leder for delprosjektet, Arne Kåre Nedland, er godt fornøyd både hva økonomi, kvalitet og framdrift angår.

"Budsjettet på nær én milliard kroner følges, kvaliteten på prefabrikert utstyr og utførte arbeider er god. Alt tyder på at vi kommer i mål i god tid før gassfyllingen fra Kårstø starter i løpet av sommeren. Tett oppfølging fra ledelsen og enkle tekniske løsninger er nøklene til et vellykket prosjekt," mener Nedland.

Delprosjektet omfatter oppgradering av kapasiteten i mottaksanlegget i Dornum i Tyskland fra 38 til 50 millioner standard kubikkmøter i døgnet. I tillegg kommer bygging av nytt mottaksanlegg med en døgnkapasitet på 65 millioner kubikkmeter og legging av fem kilometer rørledning fra landfallet ved Dornumersiel til mottaksanlegget.

Når Europipe II etter planen settes i drift 1. oktober i år, får Dornum gass både via Kårstø, og via Draupner gjennom Europipe I. Gassen fra Dornum leveres i dag gjennom en rundt 60 kilometer lang rørledning til Emden, der den fiskalmåles før levering til kundene. Europipe II-anleggene koples opp mot den nye delen av Netra-rørledningen, som er under bygging mellom Dornum og Etzel. De to mottaksanleggene skal opereres parallelt og med samme bemanning som i dag. Fleksibiliteten ved anleggene blir meget stor.

"Med begge anlegg i drift kan vi blande gass fra Draupner og Kårstø, og på den måten oppnå optimal kvalitet på gassen ut fra anleggene, samtidig som vi sikrer regulariteten i leveransene både til Emden og i Netra-rørledningen," forteller Nedland.