Nye ledere i GFU og FU

mai 10, 1999, 08:00 CEST

Rune Bjørnson blir ny leder i Gassforhandlingsutvalget (GFU) på vegne av Statoil, mens Jan M. Heiberg overtar som leder i Forsyningsutvalget (FU).

"Den største utfordringen for GFU blir å kunne fungere effektivt i et liberalisert gassmarked," sier Rune Bjørnson, som overtar lederjobben i GFU etter Georg Gundersen. Ifølge Bjørnson blir det også i framtiden nødvendig med langsiktige kontrakter som garanti for å investere milliarder i nye utbygginger på norsk sokkel. Men han er overbevist om at GFU også er i stand til å tilpasse seg et marked med andre og nye kunder som følge av innføringen av EUs gassdirektiv. Direktivet åpner for et fritt gassmarked i Europa.

GFUs rolle er å ivareta salget av norsk gass. Statoil, Norsk Hydro og Saga er faste medlemmer i utvalget.

Rune Bjørnson leder salgsenheten Marked Øst i forretningsområdet Europeisk gass. Enheten har ansvar for salg til Tyskland, Østerrike, Øst-Europa og Norden.

Jan M. Heiberg overtar etter Elisabeth Berge i FU. Utvalget har en rådgivende rolle overfor det norske Olje- og energidepartementet som beslutter hvilke felt på norsk sokkel som bør bygges ut for å levere gass til nye kunder. Heiberg ser utfordringen i et liberalisert marked hvor det kan komme nye krav fra kundene.

Til daglig er Heiberg leder av Forsyning og transport i Europeisk Gass.