Gassvirksomheten må endres

mai 11, 1999, 12:00 CEST

Måten Norge har organisert olje- og gassvirksomheten på har vært en suksess, men den er ikke nødvendigvis best egnet for framtiden.

Dette sa Statoils konsernsjef Harald Norvik i sitt foredrag på den tiende europeiske gasskonferansen, som ble arrangert av Norsk petroleumsforening i Oslo tirsdag.

Under tittelen Europeisk gass i neste århundre: fundamentale endringer eller fortsette som før? gjennomgikk Norvik de utviklingstrekkene som etter hans mening gjør det nødvendig å se på norsk gassindustri med nye øyne.

Han pekte på at mens hovedutfordringen tidligere lå i å sikre forsyningen av nok gass til forbrukerne, ligger den nå på det politiske og kommersielle plan.

Liberalisering av markedene og nok tilgang på reserver gjør at marginene presses nedover. Produsentene tvinges dermed til å endre strategi.

"Jeg tror vi beveger oss inn i en framtid med mindre marginer, ikke bare oppstrøms, men i hele forsyningskjeden. Denne trenden gjør at aktørene må handle annerledes," sa Norvik.

Konsernsjefen spådde derfor en økende integrering langs to akser: Gass- og elektrisitetsselskaper slår seg sammen, og distributører beveger seg oppstrøms mens produsenter flytter nedover i forsyningskjeden.

"I dette perspektivet er det nødvendig med en revisjon av statens framtidige kommersielle rolle og langsiktige strategi. Jeg har ikke alle svarene, men jeg er overbevist om at vår nåværende organisering både kan og må forbedres hvis vi som nasjon og som kommersiell aktør i Norge skal forbli konkurransedyktig og skape verdier for eierne og samfunnet," sa Harald Norvik.