Fornøyd med Nordsjøtildelingene

mai 11, 1999, 09:15 CEST

Statoil har fått andeler i fire nye lisenser, hvorav to operatørskap, i Nordsjøtildelingene 1999 på norsk sokkel.

"Vi er veldig godt fornøyd med resultatet av tildelingene, spesielt siden vi fikk de blokkene vi hadde høyest på ønskelisten," sier Tor Fjæran, direktør for leting og områdeutvikling i Undersøkelse og produksjon Norge.

Operatørskapet gjelder blokkene 25/3 og 25/6, som ligger øst for Frigg-feltet og sør for Oseberg-feltet. Statoil har sammen med Mobil og Saga Petroleum dannet en søknadsgruppe for disse blokkene, og gruppen har fått dem tildelt i fellesskap. Statoils andel i 25/3 og 25/6 er 30 prosent.

"Vi tror det er en betydelig sannsynlighet for å gjøre store oljefunn her," sier Fjæran. Han legger til at Statoil har kartlagt området godt, og har ambisjoner om å starte leteboring relativt snart.

I tillegg har Statoil fått operatørskap og 12 prosent i tilleggsareal nær Gullfaks i blokkene 30/1 og 34/10.

Selskapet får dessuten en eierandel på 20 prosent i blokkene 35/8, 35/11, og 12,6 prosent i Brage-feltet på blokk 31/4. Norsk Hydro er operatør på disse blokkene.

Nordsjøtildelingene ble utlyst i november 1998 med søknadsfrist 25. februar i år. Det kom inn søknader fra i alt 18 oljeselskap på 20 av de 33 utlyste blokkene.