Avtalen mellom ICA og Statoil er undertegnet:

mai 11, 1999, 23:00 CEST

Avtalen mellom ICA AB og Statoil er nå undertegnet, og det nye selskapet Statoil Detaljhandel Skandinavia AS begynner å ta form. Selskapet planlegger å åpne den første testbutikken under navnet ICA Express på en Statoil-stasjon i Oslo-området straks godkjenning for avtalen foreligger fra konkurransemyndighetene i EU. I løpet av året er planen å etablere vel 20 ICA Express-butikker på Statoil stasjoner i Skandinavia. På sikt kommer også selskapenes fordels- og kortprogram til å bli samordnet.

ICA AB, som fra årsskiftet også omfatter Hakon Gruppen, og Statoil innledet strategiarbeidet for selskapet høsten 1998. Det nye selskapet vil bli eiet 50 prosent av Statoil og 50 prosent av ICA AB og omfatter salg av dagligvarer, fast food/ferdigmat, tjenester, drivstoff og bilservice gjennom Statoils bensinstasjoner. Total omsetning fra 1.500 stasjoner i 1998 var på ca. NOK 25 milliarder, hvorav ca. NOK 8 milliarder kommer fra annet enn drivstoff. Det nye selskapet vil bygge videre på grunnlaget fra den tidligere virksomhet, og vil ha en totalkapital på NOK 7,2 milliarder og en egenkapital på NOK 2,6 milliarder.

Strategien er å utnytte styrken i både ICA og Statoils varemerke. Det er bakgrunnen for at man planlegger at ICA Express blir navnet på butikkene som vil bli etablert på de ca. 500 største Statoil-stasjonene. På disse stasjonene blir det en sterk satsing på suppleringskjøp av dagligvarer. De øvrige stasjonene som er tradisjonelle trafikkbutikker vil legge vekt på fastfood og kioskvarer og skal fortsatt drive under varemerket Statoil.

Mats Holgerson, som tidligere var direktør for Statoils divisjon Detaljhandel, blir adm. direktør i det nye selskapet. Sverre Helno, som inntil nylig var kjededirektør for supermarkedkjeden ICA i Norge blir ny viseadm. direktør i selskapet. Interimstyret i forhandlingsperioden har bestått av Sten Åke Forsberg (formann) og Øivind Holm Karlsen fra Statoil og Svante Nilsson og Peter Ruzicka fra ICA AB. Disse personene er også kjernen i det nye selskapets styre.

Avtalen medfører at samtlige medarbeidere innenfor Statoils divisjon Detaljhandel overføres til det nye selskapet.

Partnerskapet skal godkjennes av konkurransemyndighetene i EU og behandles i respektive styrer før det kan tre i kraft.

Statoil er i dag det ledende markedsførende oljeselskapet i Skandinavia, mens ICA er den ledende aktør innenfor dagligvaremarkedet i henholdsvis Sverige og Norge. ICA AB har 2.200 dagligvarebutikker i Sverige, 1.150 butikker i Norge og syv i Latvia. ICA AB har hovedkontor i Stockholm og driver virksomheten igjennom ICA Handlarnas AB i Sverige og Hakon Gruppen AS i Norge.

Utvikling og drift av Statoils bensinstasjoner utenfor Skandinavia omfattes ikke av samarbeidet mellom Statoil og ICA/Hakon.

Ytterligere opplysninger:

  • Sten Åke Forsberg, styreleder, Statoil Detaljhandel Skandinavia, telefon 22 96 20 00
  • Svante Nilsson, konsernsjef og VD, ICA AB, telefon 00 46 8 585 502 72
  • Peter Ruzicka, visekonsernsjef og vise VD, ICA AB og adm. direktør, Hakon Gruppen, telefon 23 05 50 00 og 952 98 504
  • Morten Henriksrud, informasjonssjef, Statoil, kontor 22 96 22 40, mobil 90 01 69 60
  • Elisabeth Lundberg, informasjonssjef, ICA AB telefon 00 46 8 585 50 267, mobil 00 46 708 65 58 04,
  • Bjørn Richard Johansen, informasjonsdirektør, Hakon Gruppen, mobil 952 98 500, telefon 23 05 50 00