Billigere brønner på Åsgard

mai 20, 1999, 08:00 CEST

De to siste brønnene som er boret på Åsgard-feltet i Norskehavet er blitt 50 prosent billigere enn planlagt.

Laget på boreriggen Transocean Searcher har gjort jobben 50 prosent under budsjettet. Brønnene er blitt ferdigstilt på 11 og 13 dager. Ifølge planen skulle disse operasjonene ta 27 dager per brønn.

"Det gode resultatet skyldes et godt lag som har jobbet meget målrettet. Tidligere har feil på utstyret ført til store forsinkelser. Nå er feilene fjernet. Et annet moment er at vi ikke har vinterstormene å stri med," sier sektorsjef Øystein A. Håland i Åsgard-prosjektet.

Med 24 dager spart på to brønner, er prosjektet ikke bare spart for rundt 45 millioner kroner i investeringer, men forholdene er også blitt lagt til rette for å hente inn ytterligere 35 millioner kroner i form av fremskutt produksjon.

Opprinnelig skulle det bores 57 brønner på Åsgard. Nå er konklusjonen at det vil være dårlig avkastning for noen av disse.

"Slik situasjonen nå er, ligger det an til å bli 54 brønner. Men det totale antall brønner for feltet kommer til å forandre seg i løpet av feltets levetid. Det vil trolig bli langt høyere," sier Håland. Han peker på at det bores stadig flere brønner på felt som er i driftsfasen. På Statfjord-feltet, for eksempel, ble primærboreprogrammet ferdig i 1986, men nye brønner bores fortsatt.