Travel sommer på Heidrun

mai 21, 1999, 08:00 CEST

I juli og august blir det ekstra travelt på Heidrun-plattformen. Da skal det legges til rette for at topproduksjonen på feltet i Norskehavet kan forlenges med om lag fire år.

I sommermånedene er planen å legge rør for transport av olje fra den nordlige delen av reservoaret – Heidrun Nordflanken – og fram til plattformen. Oljen fra Nordflanken skal produsere via undervannsbrønner. Bunnrammene på Nordflanken er allerede på plass. I løpet av denne måneden skal manifolder bli installert.

I begynnelsen av august starter ombygninger på Heidrun-plattformen for å ta i mot oljen fra Nordflanken. Prosjektdirektør Harald Mork regner med at 160 personer kommer til å bli involvert i ombygningen på plattformen fra august og fram til sommeren 2000. Det betyr en fordobling av mannskapet om bord på plattformen. Produksjonen skal gå som normalt under ombyggingen.

"Vår største utfordring blir derfor å gjennomføre arbeidene om bord på en sikker måte uten å forstyrre produksjonen," sier Mork.

I dag produserer Heidrun-feltet maksimalt (på platå) rundt 210.000 fat olje i døgnet. Samtidig leverer feltet årlig cirka 0,8 milliarder kubikkmeter assosiert gass gjennom Haltenpipe til metanolfabrikken på Tjeldbergodden i Midt-Norge.

Hadde ikke Heidrun platåprosjekt blitt satt gang, skulle produksjonen begynt å avta rundt 2001.

Foruten innfasingen av oljen fra Nordflanken og ombygginger på plattformen, skal det også legges et transportrør til Åsgard-feltet for å eksportere totalt 0.75 milliarder kubikkmeter gass som i dag blir reinjisert. Gassen er beregnet for salg til kunder på kontinentet og skal eksporteres gjennom Åsgard transport som blir knyttet til Statoils anlegg på Kårstø i Rogaland.

Heidrun platåprosjekt, inkludert transportrøret til Åsgard, koster vel fem milliarder kroner og skal være avsluttet 1. oktober 2000. Oljeproduksjonen fra Heidrun er beregnet til å vare fram til omkring 2020.