Borepause for West Epsilon

mai 25, 1999, 12:00 CEST

Statoil kommer ikke til å utføre modifikasjoner på boreriggen West Epsilon som planlagt. Dermed forventes det at riggen går inn i borepause til sommeren.

"Etter en økonomisk vurdering har vi kommet fram til at det ikke er forsvarlig å gjøre ombyggingen som var nødvendig for å kunne bruke riggen til leteboring," sier Mads Grinrød, direktør for bore- og brønnteknologi.

Smedvig-eide West Epsilon borer for tiden brønner på Sleipner-feltene i Nordsjøen. Disse aktivitetene kommer imidlertid til å bli avsluttet i løpet av sommeren. Det forventes at riggen vil bli liggende ute på feltet.

Grinrød kan ikke anslå lengden på borepausen til West Epsilon.

"Vi er diskusjoner med Sleipner-lisensen om bruk av riggen. Borepausen vil derfor være avhengig av resultatene av disse diskusjonene, men vi håper at riggen vil være aktivitet igjen i løpet av neste år," sier han.