Statoil og Hydro enige om samarbeid om Saga

mai 26, 1999, 23:00 CEST

Statoil har som største eier i Saga Petroleum inngått en avtale med Norsk Hydro i tilknytning til Hydros tilbud om overtakelse av samtlige aksjer i Saga Petroleum.

Dersom Hydro får aksept fra aksjonærene i Saga på sitt varslede tilbud om bytte av tre aksjer i Saga mot en aksje i Hydro, vil dagens avtale medføre at Statoil overtar omkring 25 prosent av eiendelene i Saga. Totalt omfang av avtalen er omkring 7 milliarder kroner. Alle transaksjoner finner sted til markedsverdi.

"Statoil vil øke sine andeler i våre prioriterte kjerneområder på norsk sokkel, Troll, Tampenkilen og Haltenbanken. Avtalen sikrer større produksjon og god samordning og effektivisering i de områder av norsk sokkel der vi allerede har våre største strategiske interesser. Avtalen bidrar til at Statoil opprettholder sin posisjon som det ledende olje-og gasselskapet på norsk sokkel," sier konsernsjef Harald Norvik i en kommentar.

I tillegg til overtakelse av eierandeler vil Statoil overta som driftsoperatør for feltene Snorre og Visund 1. juli 2003. Disse to feltene har i dag driftsmessig tilknytning til feltene Statfjord og Gullfaks, der Statoil er driftsoperatør. Hydro og Statoil er enige om at denne tilpasningen av operatøroppgaver sikrer en størst mulig samordningsgevinst i driften av olje- og gassfelt på den norske kontinentalsokkelen.

Statoil vil også overta som operatør for Kristinfeltet og for den videre utvikling av Haltenbanken Sør og Norne Sør. I tillegg kommer Statoil inn på dypvannsblokken på Gjallarryggen.

De viktigste eierandeler som overføres til Statoil er:

  • 6 prosent av Gullfaks.
  • 2,04 prosent av Troll.
  • 9 prosent av Norne.
  • 5 prosent av Norne Sør.
  • 8 prosent av Haltenbanken Sør.
  • 3 prosent av Snorre.
  • 1,88 prosent av Statfjord.
  • 15 prosent av Gjallarryggen.
  • 21,5 prosent av Corribfeltet i Irland.

Avtalene om endring av eierfordeling og overføring av operatøroppgaver betinger godkjennelse av norske myndigheter.

Kontaktpersoner: John Ove Lindøe, tlf.: 51 99 68 81 og Wenche Skorge,
tlf.: 51 99 79 17