Vil styrke Statoil i kjerneområdene

mai 26, 1999, 23:00 CEST

Den delen av Sagas eiendeler som Statoil overtar vil øke selskapets produksjon på norsk sokkel med rundt 80.000 fat oljeekvivalenter per dag. Omkring 80 prosent av dette er olje og resten gass.

"Avtalen med Norsk Hydro opprettholder Statoils posisjon som det ledende olje- og gasselskapet på norsk sokkel. Vi vil få en styrket langsiktig produksjonsprofil med en tilhørende kontantstrøm. Dette vil gi et bedre grunnlag for videre lønnsom vekst," sier konsernsjef Harald Norvik.

Han peker på at en gjennomføring av avtalen med Hydro vil styrke Statoils posisjon i de viktigste kjerneområdene på norsk sokkel. En forsterket posisjon som største operatør på norsk sokkel gir samordning og effektivisering av en rekke store felt. Økningen i reservene og produksjonen, samt økt effektivisering, vil være et viktig bidrag for å styrke Statoils konkurransemessige posisjon.

Konsernets posisjon styrkes vesentlig i Tampenkilen-området, der selskapet i dag er operatør for de store feltene Statfjord og Gullfaks. En gjennomføring av avtalen innebærer at Statoil fra 1. juli 2003 overtar operatøransvaret for feltene Snorre og Visund, som i dag operereres av henholdsvis Saga og Hydro. Snorre og Visund er driftsmessig knyttet til Statfjord og Gullfaks. Overtakelse av operatøransvaret på Snorre og Visund kommer til å gi grunnlag for ytterligere samordning av Statoils aktiviteter i Tampenkilen-området. En tilsvarende samordning oppnås på Haltenbanken ved overtakelse av operatøransvaret for Kristin-feltet.

Avtalen innebærer også at Statoil beholder den strategisk viktige posisjonen som det ledende selskap på Troll, og gir Statoil eierinteresser i den lovende dypvannsblokken Gjallarryggen.

Se også pressemelding.