Bygger om på Mongstad

mai 27, 1999, 08:00 CEST

Som en del av Vestprosess-prosjektet blir råoljeanlegget på Mongstad i Hordaland bygget om for økt kapasitet og tilpasning til lettere råoljetyper.

Ombyggingen startet 12. mai og skal pågå i 28 dager, samtidig med årets revisjonsstans. Råoljeanlegget er satt ut av drift i denne perioden.

Den årlige kapasiteten på råoljeanlegget skal økes fra 8 til 10 millioner tonn råolje. For å kunne raffinere lettere typer råoljer må hoveddestillasjonstårnet, som er hjertet i anlegget, få ny innmat. Også andre tårn, beholdere, varmevekslere og pumper skal modifiseres. Samtidig må tilhørende rørsystemer forandres.

Oliver Ulvøy, Statoils prosjektsjef for Vestprosess Mongstad, sier at den største utfordringen ligger i modifikasjonene innvendig i tårnene, fordi tilkomsten er begrenset.

Om lag 450 mennesker er involvert i ombyggingen av råoljeanlegget. Hollandske Raytheon Engineers & Constructors er hovedkontraktør for arbeidet. Selskapet har engasjert flere underleverandører fra Norge og andre deler av Europa. I denne hektiske perioden er det rettet ekstra oppmerksomhet mot sikkerhet og miljø.

Oppstart for råoljeanlegget er planlagt til 8. juni. Da begynner arbeidet med å kjøle ned det 60.000 kubikkmeter store fjellageret, som skal lagre propan ved minus 43 grader celsius. Et anlegg med to store kjølekompressorer skal kjøle ned propanlageret og butan under lasting. Hele Vestprosess-prosjektet skal være ferdig 1. oktober 1999.

Vestprosess gjør det mulig for Mongstad-anlegget å ta bedre vare på de lettere komponentene i råoljen og selge dem som egne produkter. Det nye råoljeanlegget gjør det blant annet mulig å levere store laster med flytende petroleumsgass (LPG).