Trenes i menneskerettigheter

mai 28, 1999, 08:00 CEST

Statoil Venezuela støtter et treningsprogram i regi av FN som skal gi dommere og offentlige forsvarere i landet opplæring i menneskerettigheter.

Et menneskerettighetsprosjekt i regi av FNs utviklingsprogram, UNDP, får 500.000 kroner av Statoil Venezuela. Også Amnesty International og det uavhengige myndighetsorganet som utnevner og trener dommere i landet er med i prosjektet.

Samarbeidsavtalen ble undertegnet 26. mai. I den første fasen skal 30 erfarne dommere gjennomgå et treningsopplegg i menneskerettigheter og internasjonale lover og regler. Opplæringen skal ledes av spesialister på internasjonal rett.

I de to neste fasene skal alle venezuelanske dommere og offentlige forsvarere kurses i menneskerettigheter. Etter planen skal UNDP-prosjektet settes i gang til høsten.

Hensikten med prosjektet er å øke kompetansen om menneskerettigheter i justisvesenet og derved demme opp for de brudd som skjer i henhold til internasjonale lover og regler i Venezuela.

"Den nye regjeringen i Venezuela er i ferd med å reformere rettsystemet og dermed styrke rettssikkerheten for den enkelte innbygger. Dette er et viktig skritt i riktig retning," sier Staffan Riben, president for Statoil Venezuela. Han legger til at Statoil Venezuela vil vise egne ansatte, partnere og de venezuelanske myndigheter at selskapet tar menneskerettighetene på alvor.

"Vi vil derfor ikke bare støtte dette FN-prosjektet, men også sikre at våre ansatte, våre partnere og leverandører forstår betydningen av å respektere menneskerettighetene og leve opp til dette i deres daglige virksomhet," sier Riben.

Anne Kristin Sydnes, direktør med ansvar for landsrisiko og menneskrettigheter i Statoil, synes det er flott at Statoil Venezuela på denne måten demonstrerer at de tar sitt samfunnsmessige ansvar på alvor.

"Dette prosjektet er et pilotprosjekt og dermed et eksempel på en ny samarbeidsform mellom næringslivet, FN, Amnesty og myndighetene. Vi håper å dra lærdom av dette. Ikke minst blir det viktig å øke forståelsen blant våre ansatte for det samfunnet Statoil opererer," sier hun.

På en pressekonferanse i forbindelse med signeringen av avtalen opplyste ambassadør Bjørnar Utheim ved den norske ambassaden i Caracas at det norske utenriksdepartementet ser meget positivt på prosjektet. Også representanter for den venezuelanske regjeringen gir sin støtte til prosjektet.