Solitaire ferdig med rørlegging

juni 1, 1999, 08:00 CEST

Fartøyet Solitaire er ferdig med sin del av leggingen av gassrørledningen Europipe II.

Det andre fartøyet som er med i leggingen av rørledningen, Castoro Sei, kommer trolig til å være ferdig mot slutten av denne uken.

"At Solitaire nå er ferdig med rørleggingen, er en milepæl for Europipe II-prosjektet. Det betyr at Solitaire har oppfylt sin del av den justerte avtalen og at prosjektet er i rute i forhold til tidsrammen som ble satt på nyåret," sier prosjektdirektør Roar Jensen.

Europipe II skal transportere gass mellom Statoils gassanlegg på Kårstø i Nord-Rogaland og en mottaksterminal i Emden i Tyskland fra 1. oktober. Sjødelen av røret blir totalt 625 kilometer lang.

Solitaire har lagt rør fra Bokn i Nord-Rogaland over Norskerenna og videre til punktet i dansk del av Nordsjøen. Fartøyet la 52 kilometer av Europipe II i fjor på dansk sektor. Castoro Sei har sammen med leggefartøyet SemacI lagt rør fra dansk sokkel sørover til kysten av Tyskland.

Europipe II-prosjektet har vært forsinket fordi Solitaire kom seint i gang med rørleggingen. Fartøyet mistet dessuten røret to ganger under leggingen i dansk del av Nordsjøen i fjor. For å innhente forsinkelsene er det for første gang blitt lagt rør av denne typen i vintersesongen.