Statfjord A stengt

juni 2, 1999, 08:00 CEST

Produksjonen fra Statfjord A-plattformen i Nordsjøen ble stengt fredag i sist uke på grunn av lekkasje i en rørdel i ballastvann-systemet.

Nedstengningen får også konsekvenser for det Saga-opererte Snorre-feltet. Produksjonen på feltet er stanset i samme periode, fordi oljen herfra prosesseres på Statfjord A.

Statfjord A gjenopptar trolig produksjonen i slutten av denne uken, etter at skadet utstyr er fjernet og lekkasjen er blitt utbedret. Et seks meter langt karbon-stålrør og tre flenser er i ferd med å bli installert. Dette utstyret er en del av det 42 tommer tykke ballastvann-stigerøret på Statfjord A.

En liten lekkasje i samme seksjon av ballastvann-røret skjedde i oktober i fjor. Lekkasjen ble den gang midlertidig utbedret. En større utbedring var planlagt gjennomført i forbindelse med årets revisjonsstans, men er nå blitt framskyndet.

Etter at utbedringen av det skadde utstyret er gjennomført og nytt utstyr er på plass, gjenstår nødvendig inspeksjonsarbeid før produksjonen sette i gang igjen.

For tiden er også Statfjord C nedstengt på grunn av en planlagt revisjonsstans. På plattformen utføres det modifikasjonsarbeid med oppkobling av rør og inntrekking av kontrollkabler i forbindelse med utbyggingen av Nordflanken av Statfjord-feltet. Statfjord C skal etter planen gjenoppta produksjonen 4. juni.

Samlet normal produksjon på Statfjord-feltet utgjør for tiden cirka 265.000 fat olje i døgnet. Statfjord A sin andel utgjør rundt 63.000 fat. Med oljen fra Snorre-feltet prosesserer Statfjord A til sammen cirka 180.000 fat olje i døgnet når plattformen er i drift.

Statfjord C sin produksjon er på cirka 120.000 fat olje i døgnet.