Samarbeider om stasjoner

juni 2, 1999, 15:00 CEST

Statoil og og det finske energiselskapet Fortum ønsker å samarbeide om å drive servicestasjoner i øst.

Statoil Marketing International, som er en del av forretningsområdet Nordisk energi og detaljmarkedsføring, har inngått en intensjonsavtale med Fortum om forhandlinger som tar sikte på å danne et felles selskap for drift av de to selskapenes servicestasjoner i Polen, Litauen, Latvia, Estland og Russland. Samarbeidet skal også omfatte distribusjon og forsyning i disse landene.

Statoil og Fortum vil i løpet av sensommeren eller høsten inngå en avtale om felles eierskap og forretningsutvikling i det nye selskapet. De to selskapene vil sammen ha kunnskap og finansiell styrke til å gjennomføre en langsiktig og offensiv satsing på detaljmarkedsføring og forsyning i Øst-Europa.

I dag er begge selskaper representert i de aktuelle land i øst. Statoil har 90 servicestasjoner i Polen, 33 i Estland, 31 i Latvia, 28 i Litauen og to stasjoner i den russiske byen Murmansk. Fortum, som består av kraftselskapet Imatran Voima Oy og olje- og energiselskapet Neste, har gjennom Neste 17 stasjoner i Polen, 25 i Estland, 24 i Latvia, 10 i Litauen og 22 i Russland.

Samlet har Statoil rundt 2000 servicestasjoner i ni land, mens Fortum/Neste har cirka 1100 stasjoner i åtte land.

"En forutsetning for å inngå et partnerskap med en konkurrent på disse markedene er at dette gir et solid grunnlag for å videreutvikle vår virksomhet bedre enn vi kunne gjøre alene. Gjennom et slikt felles selskap kan vi styrke vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver og solid leverandør av produkter og tjenester i våre markeder," sier Poul Luxhøj, direktør for Statoil Marketing International.

Utvikling og drift av Statoils bensinstasjoner i Skandinavia berøres ikke av et eventuelt samarbeid mellom Statoil og Fortum i Øst-Europa. Statoils skandinaviske servicestasjoner drives nå av et selskap som er eiet 50/50 av Statoil og ICA.