Europipe II er ferdiglagt

juni 4, 1999, 08:00 CEST

Fartøyet Castoro Sei la i går ned siste del av gassrørledningen Europipe II. Prosjektet er nå i rute etter tidsplanen.

Castoro Sei har sammen med leggefartøyet Semac 1 lagt rør fra dansk sokkel i Nordsjøen sørover til kysten av Tyskland. For et par dager siden avsluttet fartøyet Solitaire sin del av oppgaven med legging av rør fra Bokn i Nord-Rogaland over Norskerenna og videre til den norsk/danske grensen. Her la også Castoro Sei ned sin siste rørdel ved siden av rørdelen som avsluttet leggingen fra Solitaire.

Ifølge prosjektdirektør Roar Jensen går Europipe-prosjektet inn i en ny fase der forberedelser for sammenkobling av rørdeler skal finne sted. Tre rørdeler skal skjøtes sammen; én midt på dansk sokkel og én på grensen mellom dansk og norsk sokkel. Den tredje rørdelen skal tilkobles på 20 meters sjødyp. Det er den delen av rørsystemet som ble lagt gjennom Vadehavet innenfor de Øst-Frisiske øyer sammen med Europipe I-røret i 1994. Arbeidet med de tre tilknytningene skal utføres i løpet av juli og august.

Roar Jensen betegner denne fasen som teknisk komplisert og utfordrende. Rør skal vannfylles, graves ned og plasseres på en slik måte at de ligger stabilt på sjøbunnen. Deretter skal rørene tetthets-testes og tørkes før salgsgass kan sendes gjennom.

Europipe II-prosjektet ble forsinket fordi Solitaire kom sent i gang med rørleggingen. I tillegg mistet fartøyet ved to anledninger rør under legging. Forsinkelsene er tatt inn.

"Den planen vi utarbeidet sammen med partnerne etter at vi kom på etterskudd, hadde som en milepæl at vi skulle være ferdig med å legge sjørøret første uke i juni. Det har vi nådd," fastslår Roar Jensen.

I henhold til denne reviderte planen skal Europipe II være i regulær drift 1. oktober, slik opprinnelig plan var da prosjektet startet.