"Gå til hovedinnhold"

Første tankbåt på oljedamp

juni 4, 1999, 08:00 CEST

I dag seiler verdens første bøyelaster som er utstyrt for å kunne bruke gjenvunnet oljedamp som drivstoff ut fra havna i Moss i Østfold.

Under lasting og transport av olje i tankskip skjer det en avdamping av hydrokarboner fra skipstanker til omgivelsene. Dampen omdannes til bakkenær ozon og smog, som gjør skade på mennesker, planter og dyr. I stedet for å slippe oljedamp, eller flyktige organiske forbindelser (volatile organic compounds, VOC) rett ut, blir den om bord på 130.000-tonneren Navion Viking kondensert og omdannet til et drivstoff. Dette drivstoffet fører til langt mindre skadelige utslipp enn vanlig motoreksos.

Ideen bak teknologien er utarbeidet av Statoils forskningssenter i samarbeid med den danske motorfabrikken MAN B&W Diesel. 17 andre oljeselskaper har senere sluttet seg til for å videreutvikle det prosessystemet som nå har blitt en realitet.

"Det positive er at oljeindustrien går sammen for å redusere utslipp av oljedamp, slik at Norge kan møte sine internasjonale forpliktelser," sier Øyvind Lund, Statoils leder i VOC-prosjektet.

Norge har sammen med flere andre land sluttet seg til en internasjonal avtale om å redusere utslipp av VOC-gassene med 30 prosent fra 1989 til 1999. Bøyelasting til havs forårsaker hvert år utslipp av 200.000 tonn oljedamp. Dette utgjør 58 prosent av Norges totale utslippsmengde.

Lund understreker at gjenvinning av VOC også kan gi store økonomiske besparelser i tillegg til miljøgevinsten. Han viser til at én enkelt lasteoperasjon på Statfjord-feltet til et skip av Navion Vikings størrelse kan avgi så mye som 150-200 tonn oljedamp. Ved å ta i bruk det nye utstyret kan 70 prosent av dampen omdannes og erstatte 1500 tonn tungoljedrivstoff på ett år.

"Vi kan erstatte opptil 92 prosent av den tungoljen som nå brukes til drivstoff med VOC. Det betyr at hvert skip kan spare mellom tre og fem millioner kroner i drivstoffutgifter per år," sier han.