Bekreftet funn tre mil sør for Norne-feltet

juni 7, 1999, 23:00 CEST

Den norske stats oljeselskap (Statoil) har som operatør for utvinningstillatelse 159, blokk 6507/3, beliggende cirka 170 km utenfor kysten av Helgeland,
avsluttet boring og logging av undersøkelsesbrønn 6507/3-3 og sidestegene 3A og 3B.

Brønnene ble boret på en struktur kalt C-Fangst som ligger like nord for Skarv-funnet. Havdypet i området er 392 meter.

Brønnen 6507/3-3 ble boret til et totalt dyp på cirka 3800 meter under havoverflaten og avsluttet i bergarter av tidlig jura alder.
Brønnen påviste gass. Hydrokarbon-/vannkontakten ble ikke påtruffet i denne brønnen.

For å undersøke nedflankspotensialet i C-Fangst har rettighetshaverne boret to sidestegsbrønner 6507/3-3A og 6507/3-3B på et østlig segment av strukturen.
Sidestegene påviste gass i sandsteiner av jura alder, men det er for tidlig å utelukke at strukturen også kan inneholde olje. Boringen tok lenger tid enn planlagt
på grunn av enkelte riggspesifikke tekniske problemer og kompliserte brønnbaner. Løsningen med sidesteg har gitt oss
omfattende kunnskap om strukturen, noe som vil medføre redusert behov for senere avgrensningsbrønner.

Det er ikke gjennomført noen produksjonstester i brønnene. Det er utført en omfattende datainnsamling i brønnene, som vil danne grunnlag for videre feltutvikling.
Totalt er det innhentet cirka 220 meter kjerneprøver.

Det er vanskelig å angi sikre funnstørrelser i området, da hydrokarbonkontaktene varierer og reservoarene er vanskelig å kartlegge i detalj.
Resultatene fra boringen vil nå bli evaluert og resultatene vil gi grunnlag for en mer nøyaktig beregning av ressursene i området.
Brønnen har gitt viktig informasjon om områdets totale potensiale.

Avhengig av evalueringen av boreresultater og områdets økonomiske potensiale vil fremdriftsplan og arbeidsprogram bli vurdert for eventuell videre utvikling
av funnet. Rettighetshaverne for PL 159 vil vurdere en samordnet utbygging av C-Fangst og Skarv samt utnyttelse av etablert infrastruktur i området, som
Norne og Heidrun-installasjone og gassrøret fra Norne/Heidrun til Åsgard Transport.

Boringen blir utført av boreinnretningen Byford Dolphin. Boreinnretningen vil nå gå til Yme-feltet i Nordsjøen for boring av produksjonsbrønner.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 159 som ble tildelt i 12. konsesjonsrunde del B er:
Den norske stats oljeselskap a.s (Statoil) 50 prosent (SDØE 20 prosent)
Enterprise Oil Norwegian AS 40 prosent
Saga Petroleum ASA 10 prosent

Operatør: Den norske stats oljeselskap a.s
Brønn nr.: 6507/3-3, 3A og 3B
Brønn type: Undersøkelsesbrønn, med to sidesteg