Landdelen av Vestprosess-røret ferdig

juni 7, 1999, 15:10 CEST

Landdelen av Vestprosess-rørledningen som skal frakte kondensat mellom tre mottaksanlegg i Hordaland er ferdig.

Arbeidet med den 12 kilometer lange traseen gjennom Øygarden kommune i Hordaland startet i november i fjor, og har blitt fullført innenfor tidsplan og budsjett. Leggingen har blitt utført av firmaene Spie Capag og AF Spesialprosjekt i fellesskap.

Rørledningen krysser det to kilometer lange Straumsundet. Ilandføringen på nordsiden krevde at det ble boret et 290 meter langt hull ned til 50 meters vanndyp. For å minimalisere naturinngrep har dessuten 180 meter av røret blitt lagt gjennom en åsrygg.

"Boreaktivitetene har tatt lenger tid og gitt større utfordringer enn ventet, mens grøftearbeider og installasjon av rørledningen har gått veldig greit," sier prosjektsjef Ove Sembsmoen.

Hele rørlengden har blitt delvis gjenfylt i grøft. Innen oktober skal anleggsveier fjernes, og ny vegetasjonen plantes.

"Statoil legger stor vekt på at revegeteringen skal forsøke å gjenskape naturegenskapene i det særpregede landskapet i Øygarden," sier Sambsmoen.

Han legger til det har vært et godt samarbeid med alle sentrale, regionale og kommunale myndigheter i hele plan- og gjennomføringserioden.

Den 43,5 kilometer lange sjødelen av Vestprosess, som går fra Sture til Mongstad, skal legges i løpet av sommeren. Oppdraget er blitt tildelt det sveitsiske rørleggingsfirmaet Allseas Contractors, og skal utføres med leggefartøyet Lorelay.

Hele rørledningen skal være klar til å transportere kondensat til Mongstad den 1 oktober.