Gassfunn sør for Norne

juni 8, 1999, 12:45 CEST

Statoil har gjort et gassfunn i en blokk tre mil sør for Norne-feltet i Norskehavet.

Det er konklusjonen etter at boringen av én letebrønn og to sidesteg i blokk 6507/3, cirka 170 km utenfor kysten av Helgeland, er avsluttet. Funnet er foreløpig kalt C-fangst.

"Det er for tidlig å utelukke at strukturen også kan inneholde olje. Det vil videre evaluering avklare. Å angi sikker funnstørrelse i området er vanskelig fordi hydrokarbonkontaktene varierer og reservoarene er vanskelige å kartlegge i detalj," sier Yngve Vassmyr, direktør ved Statoils kontor i Harstad.

Resultatene fra boringen skal evalueres slik at det er mulig å få til en mer nøyaktig beregning av ressursene i området.

En framdriftsplan og en arbeidsplan for den videre utvikling av funnet kommer også til å bli utarbeidet. En samordnet utbygging av C-fangst og
BP Amocos Skarv-funn i naboblokka vil bli vurdert, samt utnyttelse av etablert infrastruktur i området som plattformene på Norne og Heidrun og
gassrøret fra Norne til Åsgard transport.

Riggen Byford Dolphin har utført boringen i utvinningstillatelse 159, der Statoil er operatør. Øvrige rettighetshavere er Statens direkte økonomiske engasjement,
Enterprise Oil og Saga. Byford Dolphin går nå til Yme-feltet i Nordsjøen for å bore produksjonsbrønner.