Tilbyr 135 kroner per aksje i Saga

juni 10, 1999, 05:00 CEST

Norsk Hydro og Statoil har i fellesskap fremsatt et bud på alle aksjene i Saga Petroleum til en pris på 135 kroner per aksje. Budet er utformet slik at det i tillegg til én Hydro-aksje for tre Saga-aksjer vil bli utbetalt et kontantbeløp.

Øvrige hovedpunkter i budet:

  • Akseptfrist er satt til 18. juni kl 17.00. Oppgjør vil finne sted ca 25. juni 1999.
  • Budet forutsetter 70 prosent tilslutning fra Sagas aksjonærer
  • Formålet er å styrke inntjeningen på norsk sokkel og grunnlaget for fremtidig utvikling internasjonalt
  • Det er ingen forbehold ut over tilslutning fra Hydros generalforsamling
  • Statoil overtar omlag 25 prosent av Sagas verdier til markedspris
  • Hydro overtar Sagas organisasjon og omlag 75 prosent av Sagas verdier
  • Sagas ansatte likestilles med Hydros ansatte ved organisasjonstilpasninger

Dersom budet lykkes forutsetter avtalen mellom Statoil og Hydro at Statoil vil få eierandeler og andre verdier som kompensasjon for sine aksjer, og i tillegg får overta ytterligere omlag fem prosent av Sagas verdier mot kontant oppgjør til markedspris.

De eierinteresser som forutsettes overført til Statoil etter at tilbudet eventuelt oppnår den forutsatte tilslutning, er de samme som fremgår av avtalen av 27. mai som tidligere er offentliggjort i sin helhet. Prisen på de aktiva som overtas er endret for å reflektere det høyere budet.

Statoil vil øke sine eierandeler i prioriterte kjerneområder på norsk sokkel gjennom avtalen med Hydro. Avtalen sikrer større produksjon - ca 80.000 fat oljeekvivalenter per dag - og vil gi en økning i Statoils sikre og sannsynlige reserver på omlag 11 prosent. Dette vil gi grunnlag for en god samordning og effektivisering i de områdene der Statoil har sine største strategiskes interesser. I tilegg til overtakelse av eierandeler vil Statoil fra 1. juni 2003 overta som driftsoperatør for feltene Snorre og Visund. Statoil vil også overta som operatør for Kristin-feltet og for den videre utvikling av Haltenbanken Sør og Norne Sør.


Kontaktpersoner: John Ove Lindøe tlf. 51 99 68 81 (kontor)
Wenche Skorge, tlf. 51 99 79 17 (kontor)