Lekkasje fra oljerør stanset

juni 11, 1999, 13:00 CEST

Situasjonen kom raskt under kontroll da det torsdag kveld ble oppdaget lekkasje fra et oljerør ved Statoils gassanlegg på Kollsnes.

Det ble slått full alarm da det ble oppdaget at oljerøret som går fra Statoils anlegg på Kollsnes i Hordaland til Norsk Hydros terminal på Sture var lekk.

Totalkapasiteten i røret er 80.000 liter. Foreløpig er det usikkert hvor mye kondensat som kan ha lekket ut før Statoil fikk stoppet overføringen av oljen.

Oljelenser ble raskt lagt ut ved lekkasjestedet. Det er uvisst hvor lenge opprensingsarbeidet vil ta. Produksjonen av gass fra anlegget på Kollsnes er fortsatt i gang, men det kjøres i dag, fredag 11. juni, med noe redusert volum.