Foreslår leteområder til 16. runde

juni 17, 1999, 08:00 CEST

Statoil har levert inn forslag til områder som bør inngå i den 16. konsesjonsrunden på norsk sokkel.

Tidsfristen løp ut tirsdag 15. juni, og områdene er begrenset til Norskehavet.

"Dette er en veldig viktig runde for oss," sier Marit Berling, Statoils prosjektleder for 16. runde.

"Det er viktig å forbedre kvaliteten på leteporteføljen vår, og vi trenger nye arbeidsoppgaver, både på leting- og utbyggingssiden. Derfor har vi store forhåpninger til denne runden."

Regjeringen har ikke lagt begrensninger på selskapenes muligheter til å foreslå arealer.

Olje- og energidepartementet opplyser at det har mottatt forslag fra 16 selskaper: Agip, BP Amoco, Chevron, Conoco, Elf, Enterprise, Esso, Fortum, Hydro, Mobil, Phillips, RWE-DEA, Saga, Shell, Statoil og Total.

83 blokker eller deler av blokker i Norskehavet er foreslått av to eller flere selskaper. Departementet sier det vil ta både ressursmessige og utforskningsmessige hensyn ved utvelgelsen av blokkene. Også fiskeri- og miljøhensyn vil bli tillagt stor vekt.

Departementet ønsker å lyse ut blokker i andre halvår 1999. Konsesjonstildelingene er ventet i første halvår 2000.