Tester bioetanol som drivstoff

juni 21, 1999, 08:00 CEST

Statoil i Danmark er med i et to måneder langt forsøk der bioetanol skal prøves ut som drivstoff i to danske busser.

Bioetanol er i utgangspunktet en teknisk sprit som fremstilles fra gjæring av biomasse. Bioetanolen omdannes til drivstoff, og får en livssyklus som i sum påfører miljøet mindre utslipp av karbondioksid enn andre typer drivstoff.

Selv om bioetanol ikke er konkurransedyktig sammenlignet med tradisjonelle brenstoffer som bensin og diesel, er forsøket kommet i gang fordi man ønsker å vise at det teknisk lar seg gjøre å fremstille og benytte bioetanol som miljøtilpasset drivstoff. Dersom prosjektet fører til senere bruk, kan det innebære reduserte avgifter på drivstoffet, ifølge Sven-Ole Toft ved Statoils raffineri i Kalundborg.

Toft er Statoils kontakt til prosjektet, som koordineres av Kalundborgegnens Erhvervsråd. Det danske Statoil-raffineriet samarbeider med enheter i Detaljmarkedsføring og Nordisk Energi i prosjektet. Statoils rolle er å skaffe bioetanolet fra den svenske etanolprodusenten Sekab, lagre det ved raffineriet og herfra fordele drivstoffet til busselskapene.

I tillegg til Sekab deltar to andre svenske bedrifter, den kjemiske bedriften Akzo Nobel og bussprodusenten Scania.

To busser fra Scania er utstyrt med motorer som er spesialbygget for å kunne benytte bioetanol som drivstoff. Bussene skal kjøre på bioetanol i Kalundborg og Vest-Sjælland-området.