Leier oljelagre i Sør-Korea

juni 23, 1999, 08:50 CEST

Statoil har inngått avale om leie av lagerkapasitet for åtte millioner fat olje i Sør-Korea.

Avtalen er inngått med det statlige oljeselskapet Korean National Oil Corporation (KNOC). Den gjelder lagerkapasitet i de to byene Ulsan og Yosu. Avtalen gjelder for tre år, inkludert opsjoner.

Statoils eksport av norsk olje til det asiatiske markedet har økt i løpet av de siste tre årene. For tre år siden utgjorde eksporten om lag 20.000 fat per dag. I fjor var gjennomsnittlig eksport 80.000 fat per dag. Konsernet venter en fortsatt vekst også i år.

"Veksten må ses i sammenheng med arbeidet for å styrke vår posisjon i dette markedet. Den positive dreiningen i asiatisk økonomi den senere tid spiller også inn. Den medfører økt forbruk av olje," sier Marcel Kramer, som leder Statoil Asia Pacific i Singapore.

Etterspørselen etter lavsvovlig olje øker. Nordsjøolje passer godt inn i forhold til kundenes behov. Tidligere har Statoil leid lagerkapasitet på Okinawa i Japan. Selskapet har kunder for norsk råolje i flere land i regionen. Det tar om lag 45 døgn å transportere norsk råolje til det asiatiske markedet.

"Lageravtalen i Sør-Korea gjør oss mer fleksible og i stand til å levere olje på kort varsel til våre kunder i hele asia-markedet," sier Kramer.