Eksplosjon stengte russisk rørledning

juni 23, 1999, 08:00 CEST

Den nordre oljerørledningen som frakter olje fra Azeri/Chirag-feltet er stengt som følge av en eksplosjon i forrige uke. Oljen fraktes nå gjennom den vestre ledningen til Supsa i Georgia

Eksplosjonen skjedde i Novo-Lak-provinsen på grensen mellom den russiske republikken Dagestan og det politisk ustabile Tsjetsjenia. Årsaken er ikke fastslått.

Ifølge russiske nyhetsmedier skal en bombe ha ødelagt ledningen, og oljen skal ha tatt fyr. En annen teori er at eksplosjonen skjedde i forbindelse med forsøk på ulovlig tapping, noe som ikke har vært uvanlig i dette området.

Rørledningen opereres av det russiske oljeselskapet Transneft. Azerbaijan International Operating Company (AIOC), der Statoil eier 8,56 prosent, har rett til å sende 100.000 fat olje i døgnet gjennom ledningen.

Det er uklart når rørledningen kommer i drift igjen. Stansen kommer trolig ikke til å skape problemer for produksjonen fra Azeri/Chirag-feltet, som produserer rundt 110.000 fat daglig.

Ifølge Harald Finnvik, direktør for myndighetskontakt i Statoil i Aserbajdsjan, fraktes nå all olje fra Chirag gjennom den vestre rørledningen fra Sangachal-terminalen utenfor Baku til byen Supsa i Georgia.

"Den nye situasjonen gjør at vi blir mer utsatt i forhold til det vi var før, på grunn av at vi nå er mer avhengig av at alt i den vestre ledningen fungerer fullt ut kontinuerlig," sier Finnvik.

Hittil i år har den nordre rørledningen vært ute av drift i om lag 70 dager. Ifølge Finnvik har ikke disse avbruddene ført til større problemer for driften av Azeri/Chirag.

"Så lenge vi har fleksibilitet i tankanleggene, blir ikke vår produksjon berørt," sier han.

Den nordre oljerørledningen ble tatt i bruk i oktober 1997. Den går fra Sangachal til den russiske byen Novorossijsk ved Svartehavet. Ledningen brukes også til å frakte aserbajdsjansk olje tilhørende statsoljeselskapet SOCAR. Nedstengingen fører følgelig til redusert aserbajdsjansk eksport av råolje.