Avvikler siste rest i Thailand

juni 24, 1999, 08:00 CEST

Statoils gjenværende andeler i Thailand-gulfen og Andaman-sjøen har blitt overtatt av andre selskaper.

I gassfeltet B 10/32 tar operatøren Unocal Thailand over 35 prosent av Statoils eierandel på 45 prosent, og får 80 prosent av feltet. Mitsui Oil Exploration overtar de resterende 10 prosentene, og øker dermed sin andel til 20 prosent.

Unocal Thailand overtar også Statoils andel på 20 prosent i leteblokkene W8/38 og W9/38 i Andaman-sjøen.

"Dette betyr at vi nå er helt ute av Thailand," sier Siv Berntsen, direktør for nye muligheter i Internasjonal undersøkelse og produksjon.

Overdragelsene skal formelt godkjennes av thailandske myndigheter. Deretter blir selskapet Statoil Siam oppløst.

De første stegene i avviklingsprosessen ble tatt i desember i fjor da Statoil solgte ut sine interesser i gass- og kondensatfeltet Bongkot.

Transaksjonene er i tråd med Statoils ønske om å konsentrere sin internasjonale virksomhet rundt noen utvalgte kjerneområder.