Samarbeider om brenselceller

juni 28, 1999, 15:00 CEST

Metanoldrevne brenselcellesystemer skal testes ut som energikilde til boliger og industri.

Dette er resultatet av en samarbeidsavtale inngått mellom Statoil, amerikanske Northwest Power Systems og kanadiske Methanex. De tre skal sette i gang to pilotprosjekter, hvor et viktig punkt er å finne ut i hvilken grad metanoldrevne brenselcellesystemer egner seg som energikilde i boliger.

I løpet av 1999 vil en del innbyggere i byen Bend i den amerikanske delstaten Oregon bli koblet fra strømnettet. Boligene skal utstyres med metanoldrevne brenselcellesystemer som kan produsere varme og elektrisitet. I det andre prosjektet skal Northwest Power Systems' teknologi for omdanning av metanol brukes til å levere ren hydrogen til en produksjonsbedrift i Albany i Oregon.

Ifølge avdelingsleder Sjur Haugen i resultatområdet Metanol i Industri og handel deltar Statoil fordi det handler om å utvikle ny teknologi der kraft og varme blir produsert på en miljøvennlig måte. Dessuten er det i konsernets interesse å følge med på det som skjer innen brenselcelleteknologi og markedsutviklingen for metanol.

"Metanol er et kjemikalie som framstilles på basis av naturgass. Dette er et helt nytt marked som kan bli særlig interessant med tanke på gass selskapet har tilgjengelig i områder uten tilgang til det konvensjonelle gassmarkedet," sier han.

Administrerende direktør Alan Guggenheim i Northwest Power Systems, administrerende direktør Pierre Choquette i Methanex og direktør for Metanol Finn Kulås i Statoil ser særlig fram til å få vist hvordan metanol kan bli en viktig energikilde i neste århundre.

"Mens mye av utviklingen innen metanol og brenselceller har vært rettet mot kjøretøyer, finnes det også spennende muligheter for stasjonær varme- og kraftproduksjon. De to pilotprosjektene er representative scenarier fra den virkelige verden," skriver de i en felles erklæring.

Reformatoren og brenselcellesystemet er utviklet av Northwest Power Systems. Innretningen kan brukes i boliger og i bærbare innretninger som krever strøm. Et tredje bruksområde er nødaggregater.

Northwest Power Systems framstiller faste brenselcelleenheter, mens Methanex er ledende i verden på produksjon og salg av metanol. Energiselskapet Statoil er ledende på distribusjon og salg av metanol i Europa.