Finner mer olje i Angola

juli 1, 1999, 23:45 CEST

Det gjøres stadig nye oljefunn i dypvannsblokk 17 utenfor Angola der Statoil deltar.

Nylig ble et femte funn bekreftet av operatøren Elf. Funnet, kalt Tulipa 1, ligger 15 kilometer fra Dalia-feltet.

"Tulipa 1 er et relativt lite funn. Det kan bli aktuelt å bygge det ut som en satellitt til Dalia," sier Jon Bakken, leder for Statoils satsing i Angola. Konseptvalg for Dalia er planlagt til slutten av året, men en beslutning om utbygging blir ikke blir fattet før seint neste år.

Elf er nå i full gang med bore en ny letebrønn på et prospekt kalt Orquidea nær Rosa-funnet i Blokk 17. Det er riggen Jim Cunningham som utfører boringen. For resten av året regner Bakken med at det vil bli boret én til tre letebrønner.

Etter planen skal boringen av produksjonsbrønner starte i oktober/november på Girassol-feltet i Blokk 17. Feltet ligger på 1300 meters havdyp. Det nybygde boreskipet Pride Africa skal benyttes til denne jobben. Girassol skal bygges ut med undervannsbrønner knyttet opp mot et produksjonsskip. Skroget er under bygging i Sør-Korea, og kontrakten for dekksutrustning og sammenstilling blir ventelig plassert i juli.

Girassol skal komme i produksjon i 2001. Feltet, som i sin tid var det første kommersielle oljefunnet på dypt vann utenfor Angola, er beregnet å inneholde drøyt 700 millioner fat utvinnbare reserver.

Imens har operatøren Exxon avsluttet leteboringen på prospektet Xikomba i Blokk 15. Utfallet av denne brønnen er ennå ikke bekreftet. Det foreligger ingen planer om å bore flere letebrønner i denne blokken i år. Til nå er det gjort fem oljefunn i Blokk 15.

Statoil kommer i år til å bruke drøyt 200 millioner på leteaktiviteter på angolansk sokkel. Konsernet har vært engasjert i Angola siden 1990.