Åtte nye bore- og brønnkontrakter

juli 2, 1999, 14:30 CEST

Statoil har tildelt åtte kontrakter til en verdi av rundt 3,5 milliarder kroner for tjenester innen boring og brønn.

Innen boretjenester, som omfatter måling under boring (MWD)/logging under boring (LWD), retningsboring og slamlogging, er det tildelt tre kontrakter. Disse tilfaller selskapene Baker Hughes Norge, Halliburton og Schlumberger Oilfield Services. De tre kontraktene er til sammen verd rundt 900 millioner kroner.

Videre er det tildelt tre kontrakter innen væsketjenester. Dette omfatter bore- og kompletteringsvæsker og sementering. Kontraktene tilfaller selskapene Anchor/M-I Drilling Fluid, Halliburton og BJ Services. Til sammen er kontraktene verdt rundt to milliarder kroner.

Det er også tildelt to kontrakter innen kompletteringstjenester, som dekker nedihullsutstyr og gruspakking. Baker Hughes Norge og KS Camco Services Norway har fått disse kontraktene, som til sammen er verd rundt 500 millioner kroner.

Arnfinn Braut, prosjektleder for Bore og brønn anskaffelser -99, understreker at verdiene på kontraktene er estimater og avhenger av Statoils aktiviteter i årene som kommer.

"Ved tildelingen har Statoil lagt vekt på kvalitet, kompetanse, teknologi, helse-, miljø og sikkerhet samt pris og kapasitet," sier han.

Kontraktene omfatter - med noen unntak - feltene Statfjord, Statfjord satellitter, Gullfaks, Gullfaks satellitter, Huldra, Sleipner Øst, Sleipner Vest og Veslefrikk i Nordsjøen, feltene Heidrun og Heidrun satellitter i Norskehavet samt leteboring. Avtalene varer fra seks til åtte år, inkludert muligheter for forlengelser. Statoil har også opsjon på bruk av kontraktene på andre og framtidige felt på norsk sokkel og internasjonalt.

Kontraktene trer i kraft høsten 1999.