Vokser i norsk el-marked

juli 9, 1999, 14:55 CEST

Statoil blir en av de største markedsførerne av elektrisitet i Norge etter oppkjøpet av kraftleverandøren Meganor.

Alle aksjene i det Sandefjord-baserte kraftleverandørselskapet blir overtatt av Statoil. Meganor har cirka 10.000 kunder, de fleste husholdninger. Statoil får med dette nær 80.000 elektrisitetskunder i Norge.

Prosjektsjef Øivind Ekne i Statoil sier at oppkjøpet er et naturlig ledd i Statoils utvikling og ambisjon om å bli en sentral aktør i det totale nordiske energimarkedet: "Prisen vi betaler står seg godt sammenliknet med andre aktørers oppkjøp i det siste. Vi vil fortsette å se etter muligheter for oppkjøp eller ulike typer for samarbeid med andre markedsaktører, i tillegg til å videreføre vår kampanjeaktivitet."

Harald Steinsholt, hovedaksjonær og daglig leder i Meganor, ser det som en god løsning å få Statoil inn som ny eier: "Statoil og Meganor ønsker begge å utfordre de tradisjonelle kraftleverandørene, og har gjennom dette en del fellestrekk i forhold til kundestruktur, markedsstrategi og krafthandel."

Han mener at Statoil, gjennom sin størrelse og sine ressurser, kan bidra til å gi Meganor økt konkurransedyktighet og stordriftsfordeler. Dette er svært viktig i et marked preget av tiltagende konkurranse og pressede marginer.

Avtalen mellom Statoil og Meganor innebærer ingen umiddelbare endringer for verken kunder eller ansatte i Meganor. For å styrke selskapets konkurranseevne, skal krafthandel og markedsaktiviteter etterhvert samordnes med Statoil. Ytterligere samordning mellom selskapene skal vurderes senere.