"Gå til hovedinnhold"

Grønt lys for Sygna

juli 12, 1999, 08:00 CEST

Plan for utbygging og drift av Sygna-feltet ble nylig godkjent av Olje- og energidepartementet.

Planen ble levert norske myndigheter i november i fjor, og godkjent i statsråd den 30. april. Ifølge prosjektsjef Kåre Søvik er det flere årsaker til at behandlingen har tatt lang tid.

Feltet er delt mellom to blokker, 33/9 i Statfjord-lisensen PL037 og 34/7 i Snorre-lisensen PL089. Olje- og energidepartementet (OED) har hatt behov for å avklare stemmerettsreglene for Sygna.

"Det har også blitt gjort visse vurderinger når det gjelder utvinningsgraden fra Sygna i forhold til en framtidig nedstengning av Statfjord C-plattformen," sier Søvik.

Statfjord C skal ta i mot brønnstrømmen fra de to havbunnsbrønner på Sygna-feltet nord for Statfjord.

Det skal investeres i alt 1,6 milliarder kroner i utbyggingen av nordsjøfeltet. Prosjektet fikk klarsignal fra OED til å inngå kontrakter 1. februar 1999 og oppstart er ventet allerede 1. august 2000. Produksjonen er ventet å vare fram til 2014 og vil ifølge Søvik bidra til forlenget lønnsom drift på Statfjord C-plattformen.

Sygna har utvinnbare reserver på om lag 63 millioner fat olje. Produksjonen på feltet er beregnet til 40.000 fat olje i døgnet.

"Feltet er begrenset i størrelse, men økonomien er god. Selv med en oljepris på seks-sju dollar fatet, vil Statoils krav til avkastning være tilfredsstilt for Sygna," sier prosjektsjefen.