Tar i bruk ny malingstype

juli 15, 1999, 08:00 CEST

Statoil har begynt å bruke maling uten isocyanater og merkepliktige mengder epoksy på feltene Gullfaks og Veslefrikk.

Produktet - kalt Carboline 2000 - krever ett strøk mindre enn epoksy/polyuretanmaling. Dette antas å redusere risikoen for skader og sykdom.

Malingstyper som inneholder isocyanater skal fases ut, og innføringen av Carboline 2000 inngår i dette arbeidet. Dessuten ønsker Statoil å redusere bruken av epoksymaling ved vedlikehold av selskapets anlegg i Norge.

Torstein Røssland, leder av kjernegruppen for overflatebehandling i Teknologi, understreker at all maling inneholder helseskadelige komponenter.

"Men vi arbeider kontinuerlig med våre entreprenører om overgang til mindre helse- og miljøskadelige produkter," sier han.

Malingen er utviklet i samarbeid med leverandører gjennom konsernets Leverandørutviklingsprogram, og skal testes og kvalifiseres for videre bruk.