Tørr brønn i Nordsjøen

juli 16, 1999, 08:55 CEST

Statoil har avsluttet boringen av en undersøkelsesbrønn i blokk 35/10 i Nordsjøen uten å påvise hydrokarboner.

Selskapet er operatør for utvinningstillatelse 173 i blokk 35/10, som ligger i Tampenkilen øst for Gullfaks-området. Brønn 35/10-3 hadde som formål å undersøke hydrokarbonpotensialet i bergarter av tertiær alder, og ble boret til et vertikalt dyp av 2223 meter under havnivå. Brønnen ble permanent plugget og forlatt 15. juli.

"Ved hjelp av kreativ seismikk metodikk påviste vi et reservoar av god kvalitet. Denne brønnen gir derfor svært viktig informasjon til det videre arbeidet som nå utføres i de omkringliggende områder," sier Reidar Helland, områdeleder i Leting og områdeutvikling.

Dataene fra brønnen skal analyseres grundig før det kan trekkes endelige konklusjoner, men ifølge Helland er man kommet et betydelig skritt videre når det gjelder å forstå og forutsi tertiære letemodeller i dette området. Samtidig har man fått bekreftet at metodikken for å kunne påvise gode reservoarer fra denne tidsperioden er riktig.

Boringen ble utført av riggen Transocean Arctic, som nå blir flyttet til Gullfaks-området for å bore enda en undersøkelsesbrønn for Statoil.