Skip to content

Brønnsensor kan erstatte rigg

juli 20, 1999, 08:00 CEST

En ny type måleutstyr i vanninjeksjonsbrønner kan gjøre bruken av borerigger overflødig for denne type arbeid.

Brønnsensoren Water monitoring radar overvåker fortløpende vann-oljekontakten i en vanninjeksjonsbrønn. Det gir en unik mulighet til å følge med på hvor fort vannfronten beveger seg oppover og fortrenger oljen. Slik øker reservoarforståelsen, og reservoaret kan dermed utnyttes mer effektivt.

En slik form for kontinuerlig måling kan erstatte metoden konvensjonell metningslogging som krever bruk av rigg.

"Det betyr at det er mye penger å spare, spesielt for undervannsfelt, det vil si felt hvor det ikke er en fast plattform med borerigg," sier reservoaringeniør Synøve Tevik i Norne-organisasjonen.

Utstyret skal installeres i en ny vanninjektor som etter planen skal bores neste sommer på Norne-feltet.

Tevik påpeker at instrumentet også gjør det det mulig å beregne restoljemetningen, det vil si hvor mye olje som ligger igjen etter at reservoaret har blitt flømmet av vann.

Brønnsensoren er en prototype som Statoil har utviklet i samarbeid med Smedvig Technology og Norges geotekniske institutt.

"Testresultatene viser at utstyret tilfredsstiller alle krav som ble satt med hensyn til design, robusthet, måleområde og nøyaktighet," opplyser Tevik.