Tysk del av Europipe II klar

juli 22, 1999, 08:00 CEST

Tysklandsdelen av Europipe II er snart i mål. Systemene på mottaksanlegget i Dornum er testet, installert og overlevert driftsorganisasjonen Statoil Deutschland i Emden.

Gassfylling på terminalen i Dornum startet tirsdag 20. juli og vil være avsluttet i løpet av helgen. Alle myndighetstillatelser som er nødvendig for å ta gass inn i systemene er mottatt.

Dette er en viktig milepæl for Europipe II, opplyser prosjektdirektør Roar Jensen. Arbeidet skjer i henhold til plan og under budsjett.

Når Europipe II kommer i drift 1. oktober i år økes leveringskapasiteten av norsk gass til Tyskland fra 50 til 115 millioner kubikkmeter daglig. Over halvparten av gassen leveres til kunder i Tyskland, i første rekke Ruhrgas, BEB Erdgas und Erdöl, Thyssengas og Verbundnetz Gas. En del av gassen går til Nederland, Østerrike og Tsjekkia.

Europipe II prosjektet har slitt med forsinkelser og Roar Jensen sier seg derfor svært fornøyd med at den tyske delen er så godt som ferdig. Også de resterende deler av prosjektet går i henhold til oppsatte planer fortsetter han og understreker: "Europipe II er i drift 1. oktober 1999."

Europipe II prosjektet har i forbindelse med landrør og utvidelser i Emden og Dornum et totalt innkjøp-, kontrakts- og tjenestevolum håndtert fra Tyskland på cirka 121 millioner tyske mark.

Roar Jensen og administrerende direktør i Statoil Deutschland, John Eldøy, trekker fram det positive samarbeidet mellom prosjekt- og driftsorganisasjonen under byggeperioden og belønner innsatsen til medarbeiderne. Fra et tidlig tidspunkt ble avtaler etablert for å regulere samvirke og samarbeidet mellom organisasjonene. Felles mål og filosofi ble utarbeidet med hensyn til sikkerhet. Arbeidene inn på selve terminalområdet har vært utført uten fraværsskade.