Skal motvirke prosjekttørke

juli 27, 1999, 07:45 CEST

Gjennom 100 millioners programmet Demo 2000, hvor Statoil deltar i styringsgruppen, skal prosjekttørken på norsk sokkel motvirkes.

Utviklingsprogrammet er rettet mot prosjekter innen dypvannsteknologi, havbunnsprosessering og flerfasetransport, bore- og brønnteknologi og reservoarbeskrivelse og fortolkning. Målet er å øke antallet lønnsomme utbygginger på norsk sokkel

Stortinget bevilget de 100 millioner kronene under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 1999. Søknadsfristen er 27. august. Midlene skal tildeles i år til ulike forskningsprosjekter, og en eventuell videreføring av programmet vil trolig bli vurdert i arbeidet med statsbudsjettet for 2000.

"Hensikten er å knytte mer direkte kontakt mellom forsknings- og leverandørmiljøene og konkrete prosjekter og felt som er i evalueringsfasen," sier Statoils Helge Hatlestad. Han er arenadirektør for tidligfase prosjektutvikling i Teknologi.

"Aktuelle Statoil-felt vil være Haltenbanken Sør, ulike satellittfelt i kjerneområdene på norsk sokkel, men også dypvannsfelt på Atlanterhavsmarginen, utenfor Vest-Afrika og i Kaspihavet," sier Hatlestad som representerer konsernet i styringsgruppen som skal vurdere prosjektforslagene som lanseres.

Støtte til utvalgte prosjekter vil bli tildelt gjennom Norges forskningsråd. Det er en forutsetning at både leverandørbedrifter og oljeselskaper deltar med finansiering i hvert enkelt prosjekt.

Målet er at den teknologien og de løsningene som utvikles, skal anvendes i prosjekter som kan vedtas utbygd innen få år. Men Hatlestad ser også internasjonale aspekter med programmet.

"Dette er et bidrag i internasjonaliseringsprosessen for norsk industri. Hvis den kan levere teknologisk nyskapende og kostnadseffektive løsninger her hjemme, vil disse løsningene også være salgbare internasjonalt," sier arenadirektøren.